Cevapsız iletiler | Aktif konular Sistem saati: Cum 01 Tem, 2016 12:45Konuya cevap yaz  [ 1 ileti ] 
Sümer Mitolojisi 
Yazar Mesaj
Portal Yöneticisi
Portal Yöneticisi
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 22 Şub, 2005 11:33
İleti: 15715
Yaş: 39

Yaşadığınız il: Bilinmeyen
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Erkek

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
Ağlayan tanrıçalarından biri olan İsin’in koruyucu tanrıçası: NİNİSİNNA
Alacakaranlık tanrısı: USAN
An'' ın çocukları: ANUNNAKİ
Anu'nun büyük kızı ve Nin-girsu'nun karısı: BO
Aşağı Dünya'nın yöneticisi Sümer tanrısı: NERGAL
Ateş, ateşin üzerinde hakimiyeti olan meleğin adı: ADAR
Ay tanrı: NANNA-NANNAR
Ay tanrısı Nanna’nın karısı, İnanna’nın annesi: NİNGAL
Ay Tanrısı Nanna’nın Sami dilindeki adı: SİN
Ay tanrısı Nanna-Sin’in Ur’daki tapınağı: EKİŞNUGAL
Bazen tanrılar arasındaki bir diyalogla tanımlanan bir tür Sumer şarkısı: BABALE
Bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı: ENKİ
Bir tür cennet olarak düşünülen, yeri henüz saptanamamış bir ülke: DİLMUN
Bozkırdan ve hayvanlarından sorumlu tanrı: SUMUGAN
Bütün evreni var eden: ABZU
Dağlık-ülke’nin kraliçesi, Nintu, Doğurgan Kraliçe, ve ninmah, Soylu Kraliçe adlarıyla da bilinen Sümer’in ana tanrıçası: NİNHURSAG
Davacılara hakemlik eden bir tanrı: SATARAN
Deniz, dipsiz derinlik; su tanrısı Enki’nin evi: ABZU
Dilmun’un koruyucu tanrısı: ENŞAG
Doğurganlığın simgesi: NİNLİL
Dokuma tanrıçası: UTTU
Dumuzi’nin fedakâr kızkardeşi: GEŞTİNANNA
Ea'nın karısı: DAMKİNA
Edebiyatçı ve müzisyenlerin koruyucusu: ŞULGİ
En büyük gök tanrısı: KUMARBİ
En kutsal alanı: EKUR
En önemli tapınaklarında kurulan koruluk benzeri kutsal alan: GİGUNA
Eninnu’yu yeniden inşa eden Lagaş’ın dindar Ensisi: GUDEA
Enki tarafından varedilen Dilmun tanrısı: NİNKURRA-NİNMUG
Enki tarafından yaratılan mitolojik varlık: KALATUR
Enki ve Ninhursag'ın kızı: GEŞTİNANNA
Enki’nin ağrıyan kaburgasını iyileştirmek için Ninhursag tarafından yaratılan tanrıça: NİNTİ
Enki’nin diğer adı: NUDİMMUD
Enki’nin veziri: İSUMUD
Enki'ye hizmet eden yedi büyük bilge: ABGAL
Enlil’in Çiftçisi olarak da bilinen bir fırtına tanrısı ve savaşçı tanrı: NİNURTA
Enlil’in oğlu ve Lagaş’ın koruyucu tanrısı: NİNGİRSU
Enlil’in sadık karısı: NİNLİL
Enlil’in sadık veziri: NUSKU
Enlil'den ''Kader Tabletleri''ni çalan ve gücü bir dönem eline geçiren isyankar tanrı: ZU
Enmenkar’ın veziri: NEMANNADUMA
Ensi’nin çevresinde bulunan bir görevli: ŞATAMMU
Fırtına ve kötü hava habercisi olan tanrıça: ŞULLAT
Gılgamış Destanı'na göre Sümer şehir devleti Şuruppak'ın kralı: UTNAPİŞTİM
Gılgamış'ı ölümsüzlük arayışından caydırmaya çalışmış, Gılgamış Destanı'ndaki bir karakter: SİDURİ
Gılgamış'ın annesi: NİNSUN
Gılgamış'ın babası: LUGALBANDA
Göğün Koca Boğası, Ereşkigal’in kocası: GUGULANNA
Gök tanrısı: AN-ANU
Güneş tanrısı Utu’nun baş tapınma yeri: LARSA
Güneş Tanrısı Utu’nun uyuduğu oda: GANUN
Güneş ve adaletin tanrısı: UTU
İlksel denizden sorumlu tanrıça; Enki’nin annesi: NAMMU
İnanna için çoban Dumuzi’ye rakip olan çiftçi: ENKİMDU
İnanna’nın giydiği bir kraliçelik giysisi: PALA
İnanna’nın sadık veziri: NİNŞİBUR
İnanna’nın taktığı türban benzeri bir taç: ŞUGURRA
İnanna’nın Uruk’taki tapınağı: EANNA
İnanna’ya tecavüz eden bahçıvan: ŞUKALLETUDA
İnşaat ve yapıdan sorumlu ikinci dereceden bir tanrı: MUŞDAMMA
Kahraman Gılgamış’ın sadık hizmetkarı ve yoldaşı: ENKİDU
Kayıp oğlunu arayan ağlayan ananın taşıdığı kamışlar: NUMUN
Koruyucu tanrısı Enki olan Sümer’in güneyinde bir kent: ERİDU
Koruyucu tanrısı: ERİDU
Kutsal Evlilik Ayini’nde tanrıçayı temsil edebilecek, İnanna’nın rahibe ve yandaşlarından bir: LUKUR
Lagaş hükümdarlarının kişisel tanrısı: ŞULUTUL
Lagaş ile Umma arasındaki bir anlaşmayı bozan Umma işakkusu: UŞ
Lagaş’ın ahlâksal tavrından sorumlu tanrıçası: NANŞA
Larsa ve Sipar’da tapınakları olan güneş tanrısı: UTU
Ludingirra’nın karısı: NAVİRTUM
Maşmaş’ı alteden kocakarı: SAGBURRU
Mitolojik bir yılan ya da ejderha: MUŞHUŞ
Nidaba’nın bir sıfatı: NİNİBGAL
Nidaba’nın çobanlarından biri: URADİNNA
Ninlil’e tecavüz edilen yer: NİNBİRDU
Ninlil’in annesi ve Enlil’in kaynanası: NUNBARŞEGUNU
Ninurta’nın kişileştirilen silahı: ŞARUR
Ölüler Diyarı: KUR
Ölüler Diyarı’nın acımasız küçük cinleri: GALLA
Ölüler Diyarı’nın başkapıcısı: NETİ
Ölüler Diyarı’nın bir diğer adı: GANZİR
Ölüler Diyarı’nın kralı: NERGAL
Ölüler Diyarı’nın tanrılarından biri: NİNAZU
Ölülerin yuvası: KUR
Sağlık tanrıçası: BO
Saray’ın Kraliçesi, çoğunlukla İnanna’ya yakıştırılan bir sıfat: NİNEGAL
Sert içki tanrıçası: NİNKASİ
Su tanrısı: EA-ENKİ
Şulgi’nin oğlu; bazı aşk şarkılarının baş kahramanı: ŞUSİN
Sümer mimarisinin simgesi haline gelen, basamaklı piramit biçiminde tapınak kulesi: ZİGGURAT
Sümer okulu veya akademisine verilen ad: EDUBBA
Sümer panteonunun baştanrısı: ENLİL
Sumer tanrısı Enki’nin hasta olan organlarından birini iyileştirmesi için Ninhursag tarafından yaratılan bir tanrı: ABU
Sumer tanrısı Ninurta’nın Kur’da öldürdüğü kötü bir cin: ASAG
Sümer Tufan kahramanı: UTANAPİŞTİM-ZİUSUDRA
Sümer ve Akad mitolojilerinde, rüzgar cinlerinin kralı ve tanrı Hanbi'nin oğlu: PAZUZU
Sümer yaratıcılık tanrıçası: ANTU
Sümer’de “Toprak Ana'': Kİ
Sümer’de 144 sila’ya eşit bir hacim ölçüsü birimi: GUR
Sümer’de Adab’ın kardeş kenti: KEŞ
Sümer’de Başrahip veya Başrahibe: EN
Sümer’de bilgelik, deniz ve ırmak tanrısı, ana tapınma yeri: ENKİ
Sümer’de bir arıtma rahibi: İŞİB
Sümer’de bir süt çeşidi: İTİRDA
Sümer’de Büyük Aşağı’nın kraliçesi; Ölüler Diyarı’ndan sorumlu tanrıça: EREŞKİGAL
Sümer’de Dilmun’un koruyucu tanrısı: ENŞAG
Sümer’de Dumuzi’nin fedakâr kızkardeşi: GEŞTİNANNA
Sümer’de Enannatum ile Ur-Lumma arasındaki savaşın yapıldığı yer: GANA UGİGGA
Sümer’de Enannatum’un oğlu ve Eannatum’un yeğeni: ENTEMENA
Sümer’de Eninnu’yu yeniden inşa eden Lagaş’ın dindar Ensisi: GUDEA
Sümer’de Enki’nin veziri: İSİMUD
Sümer’de Enmerkar’a, İnanna’nın en çok kendisini sevdiği konusunda meydan okuyan ve mücadeleyi kaybeden Aratta beyi: ENSUHKEŞDANNA
Sümer’de Göğün Koca Boğası, Ereşkigal’in kocası: GUGALANMA
Sümer’de Güneş Tanrısı Utu’nun uyuduğu oda: GANUN
Sümer’de ilk Kiş hanedanlığının kahraman hükümdarlarından biri: ENMERKAR
Sümer’de İnanna için çoban Dumuzi’ye rakip olan çiftçi: ENKİMDU
Sümer’de İnanna’nın Uruk’taki tapınağı: EANNA
Sümer’de kahraman Gılgamış’ın sadık hizmetkarı ve yoldaşı: ENKİDU
Sümer’de kutsal evlilik töreninde tanrıça İnanna ile evlenen ilk hükümdar olarak bilinen Uruk’un çoban kralı: DUMUZİ
Sümer’de Ningirsu’nun Lagaş’ta bulunan tapınağı: ENİNNU
Sümer’de olasılıkla ulak: GİR
Sümer’de Ölüler Diyarı’nın acımasız küçük cinleri: GALLA
Sümer’de Ölüler Diyarı’nın bir diğer adı: GANZİR
Sümer’de Tanrıça Aşnan’ın sıfatlarından biri: KUSU
Sümer’de tanrıça İnanna’nın cinsiyetsiz bir yandaşı, Kalatur’un eşlikçisi: KURGARRA
Sümer’de tanrıça Nanşe’nin veziri: HENDURSAG
Sümer’de tanrıça Nidaba’nın kocası: HAYA
Sümer’de tanrıların yaratma odası: DUKU
Sümer’de tapınağın içinde En’in ikametinin bulunduğu bölüm: GİPAR
Sümer’de Umma’nın bir “Ensi”si: İL
Sümer’de Ummalılar’ın ele geçirmeye çalıştığı, Lagaş’ın kuzey sınırındaki bölge: GUEDİNNA
Sümer’de Ur’un başrahibeliğine atanmış ve olasılıkla bazı edebi eserler yazmış olan Büyük Sargon’un kızı: ENHEDUANNA
Sümer’de Uruk’un kardeş kenti: KULLAB
Sümer’de üst düzey tapınak yöneticisi: SANGA
Sümer’de yağmurdan sorumlu tanrı: İŞKUR
Sümer’in batısında bulunan bir Sami ülkesi: TİDNUM
Sümer’in en kutsal alanı: EKUR
Sümer’in en kutsal kenti, baş tanrısı Enlil’in oturduğu yer: NİPPUR
Sümer’in en önemli tapınaklarında kurulan koruluk benzeri kutsal alan: GİGUNA
Sümer’in Tufan’dan sonraki ilk başkenti: KİŞ
Sümerler’de ay tanrısı Nanna-Sin’in Ur’daki tapınağı: EKİŞNUGAL
Sumerler’de bir aşk şarkısı türü: ALLARİ
Sumerler’de deniz, dipsiz derinlik; su tanrısı Enki’nin evi: ABZU
Sumerler’de Enki’nin ağrıyan kolunu iyileştirmesi için tanrıça Ninhursag tarafından yaratılan bir tanrı: AZİMUA
Sumerler’de tahıl tanrıçası, Lahar’ın kızkardeşi: AŞNAN
Sümerler’de tuğla kalıbından sorumlu, ikinci dereceden bir tanrı: KABTA
Sumerler’de Ur Kralı Şu-Sin’in annesi: ABSİMTİ
Sumerler’de yaklaşık bir litrelik hacim ölçüsü birimi: BAN
Sumerler’in gök tanrısı: AN
Sümerlerce bir tür cennet olarak düşünülen, yeri henüz saptanamamış bir ülke: DİLMUN
Sümerlerde evrenin erkek ilkesi: APSU
Sümerlerde, bir kamış cinsi: ŞUŞİMA
Tahıl tanrıçası, Lahar’ın kızkardeşi: AŞNAN
tanrıça İştar'ın hizmetlisi olan iki müzik tanrıçasından biri: KULİTTA-NİNATTA
Tanrıça Nanşe’nin veziri: HENDURSAK
Tanrıça Nidaba’nın kocası: HAYA
Tanrılara hizmet etmesi için yaratılan varlık: LULU
Tanrıların yaratma odası: DUKU
Tanrılaştırılan Lugalbanda’nın karısı ve Üçüncü Ur hanedanlığı hükümdarlarının kutsal annesi: NİNSUN
Tapınağın içinde En’in ikametinin bulunduğu bölüm: GİPAR
Tarla faresi ve haşarattan sorumlu tanrı: NİNKİLİM
'Toprak Ana'' : Kİ
Toprak tanrısı: ENKİ
Tufan kahramanı: ZİUSUDRA
Tufandan kurtulan kişi: ZİUSUDRA
Tuğla kalıbından sorumlu, ikinci dereceden bir tanrı: KABTA
Umma’nın hemen kuzeyinde, İnanna’nın tapınağı bulunan bir kent: ZABALAM
Umma’nın koruyucu tanrısı: ŞARA
Ur Kralı Şu-Sin’in annesi: ABSİMTİ
Ur’un koruyucu tanrısı ve İnanna’nın babası: NANNA
Uruk’un çoban kralı: DUMUZİ
Uruk’un kardeş kenti: KULLAB
Üst düzey tapınak görevlisi: ŞABRA
Yağmurdan sorumlu tanrı: İŞKUR
Yaşayanlar Ülkesi’nin sedir ağaçlarını koruyan canavar: HUVAVA
Yazı ve edebiyattan sorumlu tanrıça: NİDABA
Yemin, ant içme tanrıçası: MAMİTU
Yer tanrıçası: NİNHURSAG-Kİ
Yeraltı tatlı su okyanusuna verilen isim: APSU
Yeryüzü tanrısı: ENLİL

_________________
Bir Sıkıntın Olduğu Zaman Rabbine Dönüp “Benim Büyük Bir Sıkıntım Var” Deme. Sıkıntına Dönüp “Benim Büyük Bir Rabbim Var” De..!“Yalnızlık güzeldir yalnız olmanın hakkı verilirse; hakikat mertebesinde yalnızlık kalbin Allah’tan başkasıyla dost olmamasıdır.”
(Dr. H. M.)


Sal 06 Nis, 2010 19:15
Profile bak WWW
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Konuya cevap yaz   [ 1 ileti ] 

İlgili Konular
 Konu   Yazar   Cevap   Gösterim   Son ileti 
Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Türk mitolojisi

SelçukÖzcan

0

2215

Sal 25 Arl, 2007 16:47

SelçukÖzcan Son iletiyi göster

 


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


Guvenli Arama Acik


 


| | | | | |
web siteleri
Review www.akreportal.net on alexa.com

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Akreportal.net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Akreportal.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler İletişim sayfamız aracılığı ile veya adresinden iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 (iki) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO