Cevapsız iletiler | Aktif konular Sistem saati: Cmt 02 Tem, 2016 08:34Konuya cevap yaz  [ 9 ileti ] 
Esma-ül Hüsna, Yıldızları, Kaç Defa Okunmalı ve Esmaların Anlamları 
Yazar Mesaj
Portal Yöneticisi
Portal Yöneticisi
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 22 Şub, 2005 11:33
İleti: 15715
Yaş: 39

Yaşadığınız il: Bilinmeyen
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Erkek

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
ESMA-ÜL HÜSNA

ALLAH
Esmaül Hüsna'daki birinci isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Güneş
Yorumu : Tüm duaları kabul olur, rızkı artar.

ER RAHMAN
Esmaül Hüsna'daki 2. isimdir.
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
Yorumu : Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi. Korku ya da bunalımdan kurtulmak.
İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır. Tek kullanılmaz. Diğer esmalarla birleştirilir.

ER RAHİM
Esmaül Hüsna'daki 3. isimdir.
Adedi : 258
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Şefkat ve merhameti sınırsız olan. İnayeti her şeyi kapsayan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifa ve refah. Bu esma da tek
başına kullanılmaz. Diğer bir ya da iki esma ile kombine edilmelidir.

EL MELİK
Esmaül Hüsna'daki 4. isimdir.
Adedi : 90
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Evrenin sahibi ve hükümdarı.
Yorumu : Dünyada ve Ahiret'te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur

EL KUDDÜS
Esmaül Hüsna'daki 5. isimdir.
Adedi : 170
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Yorumu : Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk. Sezileri geliştirmek.
Ruhsal ve fiziksel şifa. Ahlaken güçlenmek.

ES SELAM
Esmaül Hüsna'daki 6. isimdir.
Adedi : 131
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Yorumu : Rızk. Başarı. Ruhsal şifa. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul
edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat tek olarak kullanılmaz.

EL MÜMİN
Esmaül Hüsna'daki 7. isimdir.
Adedi : 174
Yıldızı : Ay
Anlamı : Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Yorumu : Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.

EL MÜHEYMİN
Esmaül Hüsna'daki 8. isimdir.
Adedi : 145
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Gözetici ve koruyucu.
Yorumu : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.

EL AZİZ
Esmaül Hüsna'daki 9. isimdir.
Adedi : 94
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Yorumu : Yücelticidir. Dünya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.

EL CEBBAR
Esmaül Hüsna'daki 10. isimdir.
Adedi : 206
Yıldızı : Mars
Anlamı : Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
Yorumu : İnsanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden kurtulur.

EL MÜTEKEBBİR
Esmaül Hüsna'daki 11. isimdir.
Adedi : 662
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen.
Yorumu : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.

EL HALİK
Esmaül Hüsna'daki 12. isimdir.
Adedi : 371
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
Yorumu : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur

EL BARİ
Esmaül Hüsna'daki 13. isimdir.
Adedi : 214
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her şeyi en uygun durumda yaratan.
Yorumu : Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.

EL MUSAVVİR
Esmaül Hüsna'daki 14. isimdir.
Adedi : 336
Yıldızı : Ay
Anlamı : Şekil veren.
Yorumu : Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin
rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.

EL GAFFAR
Esmaül Hüsna'daki 15. isimdir.
Adedi : 1281
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
Yorumu : Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.

EL KAHHAR
Esmaül Hüsna'daki 16. isimdir.
Adedi : 306
Yıldızı : Mars
Anlamı : Her istediğini yapmaya gücü yeten. Hükümlerinde galip ve hakim olan.
Yorumu : Kişinin kendisini disipline edip, istemediği hislerden kurtulması. Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.
Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması -Cinsel Yaşam itilimlerini öldürür.

EL VEHHAB
Esmaül Hüsna'daki 17. isimdir.
Adedi : 14
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
Yorumu : Rızk ve maddi çıkar sağlamak. Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.

ER REZZAK
Esmaül Hüsna'daki 18. isimdir.
Adedi : 308
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
Yorumu : Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk. Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah'tan(CC) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.

EL FETTAH
Esmaül Hüsna'daki 19. isimdir.
Adedi : 489
Yıldızı : Merkür
Anlamı : Kapıları açan. Zorlukları çözen.
Yorumu : Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.

EL ALİM
Esmaül Hüsna'daki 20. isimdir.
Adedi : 150
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
Yorumu : Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları
için kullanılması mümkündür. Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir

EL KAABIZ
Esmaül Hüsna'daki 21. isimdir.
Adedi :903
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Sıkan. Daraltan.
Yorumu : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.

EL BASIT
Esmaül Hüsna'daki 22. isimdir.
Adedi : 72
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Açan. Genişleten.
Yorumu : Ruhsal şifa. Ruhsal güzellik ve rahatlık. Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.

EL HAFID
Esmaül Hüsna'daki 23. isimdir.
Adedi : 1481
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi
negatif hale sokan).
Yorumu : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.

ER RAFİ
Esmaül Hüsna'daki 24. isimdir.
Adedi : 351
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife
dönüştüren).
Yorumu : Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak. Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.

EL MUİZ
Esmaül Hüsna'daki 25. isimdir.
Adedi : 117
Yıldızı : Güneş
Anlamı : İzzet veren. Şereflendiren.
Yorumu : İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, "Muidül
Muiz" şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.

EL MÜZİL
Esmaül Hüsna'daki 26. isimdir.
Adedi : 770
Yıldızı : Mars
Anlamı : Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
Yorumu : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar. Düşmana üstün gelmek.

ES SEMİ
Esmaül Hüsna'daki 27. isimdir.
Adedi :80
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi duyan.
Yorumu : Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. Daha az oranda da
kulak medyumluğu, Aşk, sevgi, Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir

EL BASİR
Esmaül Hüsna'daki 28 . isimdir.
Adedi : 302
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyi gören.
Yorumu : Kişinin zihninin açılması. Vizyon. İmajinasyon. Görücü medyumluğa
yardımcı olabilir. Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.

EL HAKEM
Esmaül Hüsna'daki 29. isimdir.
Adedi : 68
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.
Yorumu : İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler. Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur.

EL ADİL
Esmaül Hüsna'daki 30. isimdir.
Adedi : 104
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sınırsız adaletli.
Yorumu : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir. Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması olasıdır.

EL LATİF
Esmaül Hüsna'daki 31. isimdir.
Adedi : 129
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
Yorumu : Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Şifa. Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.

EL HABİR
Esmaül Hüsna'daki 32. isimdir.
Adedi : 812
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyin gizli yanını bilen.
Yorumu : Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen
yöntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Hafızası gelişir, idraki genişler.

EL HALİM
Esmaül Hüsna'daki 33. isimdir.
Adedi : 88
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Affı ve bilimi sınırsız olan.
Yorumu : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz. Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.

EL AZİM
Esmaül Hüsna'daki 34. isimdir.
Adedi : 1020
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Büyüklüğü sınırsız olan.
Yorumu : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar. Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.

EL GAFUR
Esmaül Hüsna'daki 35. isimdir.
Adedi : 1286
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
Yorumu : Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları
rahatlatmak için kullanılır. Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.

EŞ ŞEKÜR
Esmaül Hüsna'daki 36. isimdir.
Adedi : 526
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
Yorumu : Rızk ve şans. İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar. Samed ismiyle ayni.

EL ALİY
Esmaül Hüsna'daki 37. isimdir.
Adedi : 110
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
Yorumu : Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için
kullanılır. Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.

EL KEBİR
Esmaül Hüsna'daki 38. isimdir.
Adedi : 232
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
Yorumu : Saygı ve itibar kazanmak. Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.

EL HAFİZ
Esmaül Hüsna'daki 39. isimdir.
Adedi : 998
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
Yorumu : Koruma ve korunma. Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.

EL MUKİT
Esmaül Hüsna'daki 40. isimdir.
Adedi : 550
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Rızkları verip, ulaştıran.
Yorumu : Rızk ve kişiyi zenginleştirmek. Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.

EL HASİB
Esmaül Hüsna'daki 41. isimdir.
Adedi : 80
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin hesabını tutan.
Yorumu : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez. Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.

EL CELİL
Esmaül Hüsna'daki 42. isimdir.
Adedi : 73
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
Yorumu : Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak. Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.

EL KERİM
Esmaül Hüsna'daki 43. isimdir.
Adedi : 270
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Keremi sınırsız derecede bol olan.
Yorumu : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur. Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir.
Başka birisi adına çalışılamaz.

ER RAKİB
Esmaül Hüsna'daki 44. isimdir.
Adedi : 312
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan.
Yorumu : Allah'ın(CC) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.
Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik
anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve iletişim işlemlerinde kullanılabilir.

EL MÜCİB
Esmaül Hüsna'daki 45. isimdir.
Adedi : 55
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstekleri veren.
Yorumu : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez. Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır

EL VASİU
Esmaül Hüsna'daki 46. isimdir.
Adedi : 137
Yıldızı : Ay
Anlamı : Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
Yorumu : Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.

EL HAKİM
Esmaül Hüsna'daki 47. isimdir.
Adedi : 78
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Emir ve işleri hikmetli olan.
Yorumu : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur. İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır.

EL VEDUD
Esmaül Hüsna'daki 48. isimdir.
Adedi : 20
Yıldızı : Ay
Anlamı : Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan.
Yorumu : Allah'ın ve tüm insanların sevgisini kazanır. Barıştırma. Aşk. Sevgi.

EL MECİD
Esmaül Hüsna'daki 49. isimdir.
Adedi : 57
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan.
Yorumu : Rızk sağlamak. İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez. Otorite ve ikdidar kazanmak.

EL BAİS
Esmaül Hüsna'daki 50. isimdir.
Adedi : 573
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sebep olan. Ölüleri dirilten.
Yorumu : Alacağını kurtarmak. İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.

EŞ ŞEHİD
Esmaül Hüsna'daki 51. isimdir.
Adedi : 319
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
Yorumu : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır. İtibar kazanmak. Medyumluğu geliştirmek.

EL HAK
Esmaül Hüsna'daki 52. isimdir.
Adedi : 108
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Varlığı değişmeden duran.
Yorumu : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür. Yalandan korunma.

EL VEKİL
Esmaül Hüsna'daki 53. isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
Yorumu : Allah'ın(CC) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.

EL KAVİ
Esmaül Hüsna'daki 54. isimdir.
Adedi : 116
Yıldızı : Mars
Anlamı : Yenilmeyen. Güçlü olan.
Yorumu : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.
Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.

EL METİN
Esmaül Hüsna'daki 55. isimdir.
Adedi : 500
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Çok sağlam olan.
Yorumu : Şifa ve dayanıklılık. Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurtulur.

EL VELİ
Esmaül Hüsna'daki 56. isimdir.
Adedi : 46
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Şefkat ve iyilik gösteren.
Yorumu : Her işinde Allah'ın(CC) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar. Hikmet sahibi olmak. Şifa ve şifacılık.

EL HAMİD
Esmaül Hüsna'daki 57. isimdir.
Adedi : 66
Yıldızı : Jüpiter.
Anlamı : Tek öğülüp, hamdedilecek olan.
Yorumu : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.Kişiyi yüceltmek. Şifa. Sosyal seviyede, meslekte ve Astral katlarda yükselmek.

EL MUHSİ
Esmaül Hüsna'daki 58. isimdir.
Adedi : 148
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her şeyin sayısını bilen.
Yorumu : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır. Zeka kazanmak.

EL MÜBDİ
Esmaül Hüsna'daki 59. isimdir.
Adedi : 57
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
Yorumu : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.
Başarı kazanmak.

EL MUİD
Esmaül Hüsna'daki 60. isimdir.
Adedi : 124
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Yok ettikten sonra tekrar dirilten.
Yorumu : Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması. Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.

EL MUHYİ
Esmaül Hüsna'daki 61. isimdir.
Adedi : 68
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Dirilten. Can veren.
Yorumu : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.
Şifa ve Şifacılık.

EL MÜMİT
Esmaül Hüsna'daki 62. isimdir.
Adedi : 490
Yıldızı : Mars
Anlamı : Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Yorumu : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.
Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.

EL HAYY
Esmaül Hüsna'daki 63. isimdir.
Adedi : 18
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren.
Yorumu : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür. Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.

EL KAYYUM
Esmaül Hüsna'daki 64. isimdir.
Adedi : 150
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Varlığıyla evreni ayakta tutan.
Yorumu : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur. Beğeni ve saygınlık kazanmak.

EL VACİD
Esmaül Hüsna'daki 65. isimdir.
Adedi : 14
Yıldızı : Satürn
Anlamı : İstediğini, istediği anda bulan.
Yorumu : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir. Kişinin, başka birisinin kendisini terk etmesine engel olması.

EL MACİD
Esmaül Hüsna'daki 66. isimdir.
Adedi : 48
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Yorumu : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır. Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.

EL VAHİDÜLAHAD - VAHİD
Esmaül Hüsna'daki 67. isimdir.
Adedi : 63
Yıldızı : Mars
Anlamı : Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan.
Yorumu : Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak. Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.

ES SAMED
Esmaül Hüsna'daki 68. isimdir.
Adedi : 134
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstekleri veren. Izdırapları gideren.
Yorumu : Allah'tan(CC) başka hiç kimseye muhtaç olmaz. Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.

EL KAADİR
Esmaül Hüsna'daki 69. isimdir.
Adedi : 305
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her istediğini yapabilen.
Yorumu : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur. Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.

EL MUKTEDİR
Esmaül Hüsna'daki 70. isimdir.
Adedi : 744
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Her varlığı kendi gücü altında tutan.
Yorumu : Başarı. Şifa. Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.

EL MUKADDİM
Esmaül Hüsna'daki 71. isimdir.
Adedi : 184
Yıldızı : Satürn
Anlamı : İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
Yorumu : Maddi ve manevi alanda daima yükselir. İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.

EL MÜAHHİR
Esmaül Hüsna'daki 72. isimdir.
Adedi : 847
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Geri bırakan. Geciktiren.
Yorumu : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır. Uygun kombinezasyonlarla birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.

EL EVVEL
Esmaül Hüsna'daki 73. isimdir.
Adedi : 37
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Herşeyin evveli.
Yorumu : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur. Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.

EL AHİR
Esmaül Hüsna'daki 74. isimdir.
Adedi : 801
Yıldızı : Mars
Anlamı : Sonsuz.
Yorumu : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömre sahip olur. Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir. Kırmızı zemin üzerine, gümüş yaldız kalemle ya da beyaz zemine, kırmızı kalemle çalışılmalıdır.

EZ ZAHİR
Esmaül Hüsna'daki 75. isimdir.
Adedi : 1106
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
Yorumu : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener. Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.

EL BATIN
Esmaül Hüsna'daki 76. isimdir.
Adedi : 62
Yıldızı : Ay
Anlamı : Gizli, görünmez olan.
Yorumu : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur. Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.

EL VALİ
Esmaül Hüsna'daki 77. isimdir.
Adedi : 47
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Evreni tek başına idare eden.
Yorumu : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar. Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.

EL MÜTEAL - MÜTEALİ
Esmaül Hüsna'daki 78. isimdir.
Adedi : 551
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Herşeyden üstün ve münezzeh olan.
Yorumu : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur. Zafer kazanmak.

EL BERR
Esmaül Hüsna'daki 79. isimdir.
Adedi : 202
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
Yorumu : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz. Ahlak temizliği ve korunma.

ET TEVVAB
Esmaül Hüsna'daki 80. isimdir.
Adedi : 409
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Tevbeleri kabul eden.
Yorumu : Ahlak ve rızk kazanmak. Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.

EL MÜNTEKİM
Esmaül Hüsna'daki 81. isimdir.
Adedi : 630
Yıldızı : Mars
Anlamı : Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
Yorumu : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur. Bu esma niyete göre farklılık arz eder, şifa işlerinde kullanılır.

EL AFÜVV
Esmaül Hüsna'daki 82. isimdir.
Adedi : 165
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Suçları affeden.
Yorumu : Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah(CC) bütün günahlarını affeder.

ER RAUF
Esmaül Hüsna'daki 83. isimdir.
Adedi : 387
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Acıyan. Şefkat ve merhamet eden.
Yorumu : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez. Aşk.

EL MALİKELMÜLK
Esmaül Hüsna'daki 84. isimdir.
Adedi : 212
Yıldızı : Merkür
Anlamı : Mülkün ebedi sahibi.
Yorumu : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz. Mülk edinmek.

ZÜLCELALİVELİKRAM
Esmaül Hüsna'daki 85. isimdir.
Adedi : 1100
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Büyüklük ve kerem sahibi.
Yorumu : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.
Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak ve hemen hemen herşey.

EL MUKSİT
Esmaül Hüsna'daki 86. isimdir.
Adedi : 209
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan.
Yorumu : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir. Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.

EL CAMİ
Esmaül Hüsna'daki 87. isimdir.
Adedi : 114
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
Yorumu : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.
Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Klasik yorumlarda görülen, çalınmış şeylerin geri getirilmesinde kullanılabilinir. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.

EL GANİ
Esmaül Hüsna'daki 88. isimdir.
Adedi : 1060
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Zenginliği sınırsız olan.
Yorumu : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir. Rızkı çoğaltan. Toprak ve hasat bereketi.

EL MUGNİ
Esmaül Hüsna'daki 89. isimdir.
Adedi : 1005
Yıldızı : Venüs
Anlamı : İstediğini, istediği kadar zengin eden.
Yorumu : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.
Rızk ve parayı bereketlendirmek.

EL MANİ
Esmaül Hüsna'daki 90. isimdir.
Adedi : 161
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Engel olan.
Yorumu : Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu,
istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir. Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur. Ya Maniül Cami, şeklinde kullanılır.

ED DARR
Esmaül Hüsna'daki 91. isimdir.
Adedi : 1001
Yıldızı : Mars
Anlamı : Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.
Yorumu : Düşmanları cezalandırır.

EN NAFİ
Esmaül Hüsna'daki 92. isimdir.
Adedi : 201
Yıldızı : Satürn
Anlamı : Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
Yorumu : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar. İş konularında yükseltici olarak kullanılır.

EN NUR
Esmaül Hüsna'daki 93. isimdir.
Adedi : 256
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.
Yorumu : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır. Kişiyi yüceltir ve arıtır.

EL HADİ
Esmaül Hüsna'daki 94. isimdir.
Adedi : 20
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Yön veren.
Yorumu : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.
Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek.

EL BEDİİ
Esmaül Hüsna'daki 95. isimdir.
Adedi : 86
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı : Alemleri yoktan yaratan.
Yorumu : Çalıştığı işte Allah'ın(CC) yardımıyla yükselir. İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir.

EL BAKİ
Esmaül Hüsna'daki 96. isimdir.
Adedi : 113
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sonsuz olan. Devam edecek olan.
Yorumu : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur. Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.

EL VARİS
Esmaül Hüsna'daki 97. isimdir.
Adedi : 707
Yıldızı : Venüs
Anlamı : Herşeyin sahibi.
Yorumu : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar. Kendine ait olanı almak.

ER REŞİD
Esmaül Hüsna'daki 98. isimdir.
Adedi : 514
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran.
Yorumu : Ahlak güzelliği. Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.

ES SABUR
Esmaül Hüsna'daki 99. isimdir.
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Anlamı : Sınırsız sabrı olan.
Yorumu : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir. Sabır ve sabırdan gelen başarı.

_________________
Bir Sıkıntın Olduğu Zaman Rabbine Dönüp “Benim Büyük Bir Sıkıntım Var” Deme. Sıkıntına Dönüp “Benim Büyük Bir Rabbim Var” De..!“Yalnızlık güzeldir yalnız olmanın hakkı verilirse; hakikat mertebesinde yalnızlık kalbin Allah’tan başkasıyla dost olmamasıdır.”
(Dr. H. M.)


Cmt 16 Ekm, 2010 18:40
Profile bak WWW
Genel Koordinatör
Genel Koordinatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cum 14 Nis, 2006 18:44
İleti: 6543
Yaş: 42

Konum: BALIKESİR
Yaşadığınız il: 9 Aydın
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Erkek
İleti 
tekrar hatırlamak iyi oldu . yüce mevlanın isimleri her derde deva ..

_________________
"İMKANSIZ,BU DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK GÜCÜ İÇLERİNDE KEŞFETMEK YERİNE KENDİLERİNE SUNULAN DÜNYADA YAŞAMAYI DAHA KOLAY BULAN,KÜÇÜK İNSANLARIN ORTAYA ATTIĞI BÜYÜK BİR KELİMEDİR.İMKANSIZ BİR GERÇEKLİK DEĞİL,BİR GÖRÜŞTÜR.İMKANSIZ BİR İDDİA DEĞİL,MEYDAN OKUMADIR.İMKANSIZ POTANSİYELDİR.GEÇİCİDİR.İMKANSIZ YOKTUR."


Cmt 16 Ekm, 2010 21:30
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
sirca-kosk/topic-t40829.html

bu linkte kuddus esmasını 174 olarak vermişsiniz..bir yalnışlık mı var yoksa böyle tavsiye edilmiş..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Sal 22 Nis, 2014 08:36
Profile bak WWW
Portal Yöneticisi
Portal Yöneticisi
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 22 Şub, 2005 11:33
İleti: 15715
Yaş: 39

Yaşadığınız il: Bilinmeyen
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Erkek
Rakamları güncelledim. Son verilen listede rakamlar güncellenmişti eski listeyi eklemişim şimdi siz iletince farkettim teşekkürler.

Buradaki rakamlarla diğer eklediklerim aynı olmayabilir yazdığım rakamlar özel çalışmalar sonrası elde edilmiş rakamlar.

_________________
Bir Sıkıntın Olduğu Zaman Rabbine Dönüp “Benim Büyük Bir Sıkıntım Var” Deme. Sıkıntına Dönüp “Benim Büyük Bir Rabbim Var” De..!“Yalnızlık güzeldir yalnız olmanın hakkı verilirse; hakikat mertebesinde yalnızlık kalbin Allah’tan başkasıyla dost olmamasıdır.”
(Dr. H. M.)


Sal 22 Nis, 2014 17:07
Profile bak WWW
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
AkrepKral yazdı:
Rakamları güncelledim. Son verilen listede rakamlar güncellenmişti eski listeyi eklemişim şimdi siz iletince farkettim teşekkürler.

Buradaki rakamlarla diğer eklediklerim aynı olmayabilir yazdığım rakamlar özel çalışmalar sonrası elde edilmiş rakamlar.hayır buradaki rakamların özel olduğunu biliyorum..benim kafama takılan verdiğim linkteki rakamlardı..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Sal 22 Nis, 2014 17:09
Profile bak WWW
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
AkrepKral..bu paylaşımın linkini verebilirmisiniz..ben nette bunun birebir linkini bulamadım da..çıktı alacağımda..akreportaldan çıktı alamıyorum çünkü..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Sal 22 Nis, 2014 17:38
Profile bak WWW
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
MAVİ LOTUS yazdı:
AkrepKral..bu paylaşımın linkini verebilirmisiniz..ben nette bunun birebir linkini bulamadım da..çıktı alacağımda..akreportaldan çıktı alamıyorum çünkü..


nihayet buldum..

http://sitem58.wordpress.com/2010/09/05 ... ve-yorumu/

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Sal 22 Nis, 2014 18:01
Profile bak WWW
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
AkrepKral yazdı:
Rakamları güncelledim. Son verilen listede rakamlar güncellenmişti eski listeyi eklemişim şimdi siz iletince farkettim teşekkürler.

Buradaki rakamlarla diğer eklediklerim aynı olmayabilir yazdığım rakamlar özel çalışmalar sonrası elde edilmiş rakamlar.hala düzelmeyen rakamlar var sanırım o linkte..ya kahhar mesela..206 değil 306 olacak sanırım..ve ya kadir de yalnış sanırım..belki başka da vardır..bir daha kontrol edermisiniz..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Çar 23 Nis, 2014 06:37
Profile bak WWW
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
MAVİ LOTUS yazdı:
http://akreportal.net/sirca-kosk/topic-t40829.html

bu linkte kuddus esmasını 174 olarak vermişsiniz..bir yalnışlık mı var yoksa böyle tavsiye edilmiş..yukarıdaki verdiğim linkte verilen esmalar 2 ile başlayıp 17 ile bitiyor..dün farkettim..ayrıca 26 da var düzeltilen esmalar arasında;)

bunu yazma nedenini yine çirkinliğe bağlar kalabalıklar..valla neye bağlarsanız bağlayın..küçük sihirli oyun hakkında yazmak zorundayım..ve bunu iyi yada kötüye bağlamak da sizlerin bakış açısı..iyi yada kötü bakmanıza göre değişen bir açı bu tabi..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Çar 23 Nis, 2014 06:55
Profile bak WWW
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Konuya cevap yaz   [ 9 ileti ] 

İlgili Konular
 Konu   Yazar   Cevap   Gösterim   Son ileti 
Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Savunmanın Türk yıldızları

AkrepKral

0

629

Pzr 18 Eyl, 2011 17:59

AkrepKral Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Holywood yıldızları, Türkiye'yi tanıtacak

gbk

1

1092

Per 20 Mar, 2008 17:03

cahraz Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Dinle de yıldızları, şu hutbe-i şirinine,

Ahmet

0

304

Cmt 02 Nis, 2011 01:48

Ahmet Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. En az günde 3 defa...

damla584

5

258

Çar 04 Şub, 2009 11:53

intuition Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. ABD'yi bu defa '7 kat' şiddetli sarsacak!

AkrepKral

0

817

Pts 22 Kas, 2010 23:32

AkrepKral Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. yıllardan sonra ilk defa.ve annem

huysuz

8

1166

Cum 12 May, 2006 20:11

huysuz Son iletiyi göster

 


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  
cron


Guvenli Arama Acik


 


| | | | | |
cron
web siteleri
Review www.akreportal.net on alexa.com

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Akreportal.net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Akreportal.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler İletişim sayfamız aracılığı ile veya adresinden iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 (iki) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO