Cevapsız iletiler | Aktif konular Sistem saati: Pts 27 Haz, 2016 10:33Konuya cevap yaz  [ 14 ileti ] 
Ataturk un dini hayati gizleniyormu 
Yazar Mesaj
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*

Kayıt: Cum 16 Kas, 2007 02:34
İleti: 2565
Yaş: 39

Konum: in göbeenden

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’ demişti İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan, Vatan’dan Mine Şenocaklı’ya ninesi Mevhibe Hanım’ın seccadesini göstererek.. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini ‘Köşke ilk kez seccade girecek.’ şeklinde yorumlayan The Guardian Gazetesi’ne tepki gösteriyordu. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ve ailesinin namaz kıldığını kamuoyuna açıklamıştı böylece. Gülsüm Bilgehan’ın sorusu yerindeydi: ‘Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’

Müslüman milletimizin devlet merkezinde, Çankaya’da namaz kılınmasından doğal ne olabilirdi? Ne var ki medya ve belli çevreler, yıllardır savundukları ve uyguladıkları ateizim odaklı laiklik anlayışı sayesinde devletin İslam’la problemi varmış gibi göstermeyi başarmışlardı.. Dolayısıyla namaz kılan, eşi örtülü olan birinin “Atatürk’ün koltuğu”na oturamazmış gibi bir anlayışı ne kadar acıdır ki egemen kılmışlardı.. Bu nedenle Abdullah Gül, Çankaya’ya çıkarken özel hayatı, dini hayatı yüzünden pek çok güçlükle karşılaştı..

Oysa kendisinden önceki Cumhurbaşkanları gibi, pek çok Türkiye Cumhuriyet vatandaşı gibi Abdullah Gül de kendini Müslüman olarak tanımlıyordu.. Türkiye’de yaşayan insanların yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğu malum çünkü. Her millet evladı gibi Mustafa Kemal Paşa da, İsmet İnönü de, Celal Bayar da ve diğer Cumhurbaşkanlarımız da elbette Müslümandı. Çankaya’da bulundukları süre içinde yaşadıkları bir dini hayatları vardı.

Çocukluk dönemlerinde, aileleri sayesinde İslam inanç sistemine bağlandılar, İslam terbiyesi ile büyüdüler ve elleri iş tutar olunca da Müslüman milletimize hizmet ettiler. 12 Cumhurbaşkanımızın hepsi de Müslümandı, . Milletimiz, hepsinin de kendi din, örf, adet ve kültürümüzü paylaştıklarından emindi, başka türlü de olamazdı.. Bir Yahudi’nin, bir Hıristiyan’ın veya bir ateistin “Atatürk’ün koltuğu”na oturabileceğini bu ülkede kimse iddia edemez.. Milletimiz buna izin vermez. Laikliğin de sınırları vardır ama bunu kimse konuşmak istemiyor.

Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa da bir Müslüman olarak namaz kılıyordu ve seccadeleri vardı. Seccadeyi ilk olarak Çankaya’ya taşıyan da Mustafa Kemal Paşa’ydı elbette. Bu yüzden İsmet İnönü’nün torunu Gülsüm Bilgehan’ın ‘Her evde seccade varken Çankaya’da olmaz mı?’ sözünden seccadenin ilk kez İnönü’yle Çankaya’ya girdiği anlamını çıkarmak çok büyük yanlıştır..

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN GİZLENEN SECCADELERİ

Nitekim Mustafa Kemal Paşa’nın Terekesi’nde 37 adet seccade varmış.. Şamil Tayyar, Star Gazetesi’ndeki köşesinde (15 Ekim 2007) Mustafa Kemal Paşa’nın vasiyetini ve Terekesi’ni anlatırken belirtmiş, 37 adet seccadesi olduğunu..

Mustafa Kemal Paşa, vasiyetini 5 Eylül 1938’de hazırlamış, vefatından 65 gün önce. Çankaya’daki kişisel eşyalarını, kurucusu olduğu CHP’ye miras bırakmış. Miras listesinde yer alan tüm eşyalar, Atatürk’ün ölümünün hemen ardından 3 Aralık 1938’de dönemin CHP temsilcisi ve Erzurum milletvekili Nafi Atuf Kansu’ya teslim edilmiş. CHP, eşyaların bir kısmını müzelere devrederken bir kısmını devralmayıp Çankaya’da bırakmış.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 2006 yılında yaptırdığı bir envanter çalışması, Mustafa Kemal Paşa’nın vasiyetiyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı gün ışığına çıkarmış: Sözkonusu envantere göre, Mustafa Kemal Paşa’nın Terekesi’nde, CHP’ye miras bıraktığı, ancak partisinin almadığı eşyaların dökümü varmış. Çankaya’da CHP’nin malı olarak gözüken bin 708 eşya bulunuyormuş. Bu eşyalar arasında da 37 adet seccade varmış. Hepsi Mustafa Kemal Paşa’dan CHP’ye miras.

Seccadeler bereket versin ki Mustafa Kemal Paşa’nın Müslümanlığının tanıkları olarak Çankaya’da sessiz sedasız duruyorlar. Fakat bugüne kadar varlıklarıyla yoklukları belli değildi.

Seccadeler mevcut CHP yönetimi için İş Bankası hisseleri gibi değerli bulunmayabilir ama Mustafa Kemal Paşa için öyle değildi şüphesiz.

“Atatürkçülük”, “laiklik” kisvesine bürünüp İslam düşmanlığı yapanlar, Mustafa Kemal Paşa’nın Müslüman Türk devlet adamı oluşunu içlerine nedense sindiremiyorlar.. Ellerinden gelse, Mustafa Kemal Paşa’nın seccadelerini şimdiye kadar çoktan yok ederlerdi.

Diyenet İşleri Başkanlığına bir öneride bulunuyorum: Mustafa Kemal Paşa’nın Kur’an-ı Kerim’i ve seccadelerini sergi yapmalı, büyük şehirlerimizde. Bu hizmet, toplumda çok büyük bir heyecan yaratacaktır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YI İSTİSMAR

Belli çevreler, yıllardır Mustafa Kemal Paşa’nın İslam’la problemi varmış gibi göstermeye büyük çaba gösterdiler. Bütün dertleri, laikliği ‘İslam karşıtlığı’ gibi sunmak ve dindarlar üzerinde bir baskı oluşturmak..

Mustafa Kemal Paşa’yı materyalist, hatta ateist göstermeye çalışıyorlar. Dindarlara karşı uyguladıkları olumsuz politikalarını Mustafa Kemal Paşa’nın laiklik anlayışına dayandırdıkları gibi bir izlenim uyandırmaya özen gösteriyorlar..

Oysa Mustafa Kemal Paşa, Müslüman bir Türk devlet adamı.. Müslümanlıkla ne problemi olabilir ki? Kendisine “Gazi” diye hitap edilmesinden çok hoşlanırdı. “Şehit” ve “Gazi” İslam medeniyetinin önemli kurumları.. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, kısaca İslam inancına sahip olduğundan kimin kuşkusu olabilir?

İslam’la problemi olanların, Mustafa Kemal Paşa’yı istismarlarına müsaade edilmemeli. Öncelikle devlet, Mustafa Kemal Paşa’yı istismara müsaade etmemeli. Medyaya da görev düşüyor kuşkusuz: Gazi’nin inancı, dini hayatı ve İslam’a ilişkin düşünceleri halkımıza açık bir şekilde anlatılmalı, diyorum.

MUSTAFA KEMAL PAŞA VE TEVHİT İNANCI

Konuşmalarına baktığımızda, Mustafa Kemal Paşa’yı insanlık tarihini ve peygamberlik tarihini araştırarak Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen ve dünya görüşünün temelini oluşturan tevhit düşüncesine bağlı olduğunu görmekteyiz: "Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; tanrısal inanışların belirtilerine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devirde mütalâa olunabilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, beşeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.” İnsanlığın çocukluk döneminde paganizme (putperestliğe) yuvarlandığını, fakat olgunluk döneminde tevhidi düşünceye kavuşarak hakikati taşıyabilecek bir düzeye geldiğini ifade etmiştir, Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa, Allahu Teala’nın rahmet sıfatının bir tecellisi olarak insanlığı pagan kültüründen kurtarmak için peygamber gönderişine ısrarla vurgu yapıyor: "İnsanlık birinci devirde tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle meşgul olunmayı gerektirir. Allah, kullarının lazım olan olgunlaşma noktasına erişinceye kadar içlerinden vasıtalarla dahi kullariyle meşgul olmayı tanrılık özelliğinin gereklerinden saymıştır. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselamdan itibaren bilinen ve bilinmeyen sayısız denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve elçiler göndermiştir.” Mustafa Kemal Paşa, İslam düşüncesine bağlı kalarak, ilk insan Hz.Adem’in aynı zamanda bir peygamber olduğunu, Allahu Teala’nın insanlık tarihi boyunca peygamberler göndererek uyardığını açıkça belirtmektedir.

Mustafa Kemal Paşa, İslam’ın Allah’ın gönderdiği en son, en kamil din, Hz.Peygamber’in (s.a.v.) en son peygamber, Kur’an-ı Kerim’in de en son gönderilen hak kitap olduğuna inancını da açık bir şekilde ifade etmiştir: “Fakat Peygamberimiz vasıtasiyle en son dini, medeni gerçekleri verdikten sonra artık insanlıkla aracı ile temasta bulunmağa lüzum görmemiştir. İnsanlığın kavrayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması sayesinde her kulun doğrudan doğruya tanrısal düşüncelerle temas kabiliyetine eriştiğini kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki, Cenabı Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmuştur ve kitabı, en eksiksiz kitaptır." Mustafa Kemal Paşa’nın dini düşüncesi budur.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN DİNİ HAYATI NİÇİN GİZLENİYOR?

Belli çevreler, Mustafa Kemal Paşa’nın dini düşüncesini ve hayatını gizlemek için belli bir çaba sarf ediyorlar.

Mustafa Kemal Paşa, Çankaya’ya dört hafızı zaman zaman kabul edip Kur’an-ı Kerim dinlediği saklanıyor..

HzPeygamber’e (s.a.v.) sevgisi saklanıyor.. Siyer çalıştığı.. Bir komutan olarak savaşlarını incelediği, hayran kaldığı saklanıyor.

Seccadeleri saklanıyor..

Mustafa Kemal Paşa’nın Türk milletinin bir ferdi olduğu, Müslüman olduğu, dini düşünce ve hayatının olduğu niçin saklanıyor dersiniz?

Niçin olacak.. Milletimizin hak taleplerini gayri meşru göstermek için. Rahatça ‘irtica’ kampanyaları yürütebilmek için. Elini kolunu sallaya sallaya darbe yapabilmek için. İktidarlarını korumak için. Tuttukları mevzileri kaybetmemek için..Devleti elde tutarak topladıkları rantları devam ettirebilmek için. Dindarlara rahat baskı yapabilmek için..

Göbeğini kaşıyan adam.. Çarıklılar.. Söz hakkı ister diye, Mustafa Kemal Paşa’nın milletimizle olan bağları tek tek koparılmış. Atatürkçülük diye İnönücülük yapılıyor.. Atatürkçülük kisvesiyle Tek Parti Dönemi, Milli Şef Dönemi, CHP diktotaryası savunuluyor.

Özledikleri CHP diktasına dönebilmek için İnönücülük yaparak gerçek Atatürk saklanıyor ülkemizde.

Oyun bu. N’aparsın?


Çar 14 Kas, 2012 08:58
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
geçenlerde portalda rastlamıştım galiba..Abdülhamit bile,Atatürk gibi dindar görünme çabasına girmemişti..bir insanın dindar olması yeğdir,hayırlı bir olay ama dindar görünme çabası yalnış..ve daha öncede dediğim gibi bir yöneticide aranan öncelik,dindarlıktan ziyade adil olması,dürüstlüğü ve halkını sevmesidir..halk dindar yöneticiyi sever ama adil olacak önce,halkı sevecek,ve dürüst olacak..değilse dindarlığının ne anlamı var ki..ama yinede Atatürk gibi önemli bir şahsiyet umarım hakiki manada dindar biridir..ne deyim..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Çar 14 Kas, 2012 13:40
Profile bak WWW
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cum 12 Kas, 2010 01:23
İleti: 1891
Yaş: 41
Atatürk şimdi bu anlatım da dindar görünmeyemi çalışmış Lotus sence..* yoksa senmi okuyup öyle lanse etmeye çalışıyorsun..? ben okuduklarımdan böyle bir fikir çıkaramadım..

_________________
Asla Unutmam !!


Per 15 Kas, 2012 00:28
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
portalda başka bir konuda,başka bir tespit o yöndeydi..orada diyordu ki Abdulhamit bile bu kadar çaba göstermemişti dindar olduğu yönünde..ona dayanarak yazdım..dediğim gibi hepimiz isterizki bu milletin büyükleri samimi olsun..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Per 15 Kas, 2012 12:27
Profile bak WWW
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*

Kayıt: Cum 16 Kas, 2007 02:34
İleti: 2565
Yaş: 39

Konum: in göbeenden
atatürk ne demişti,

Muhtaç Olduğun Kudret, Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur!

türk insanını bu kadar öven yücelten kendine öz güvenini getiren bir Atatürk var. dinsiz olsaydı türkiyeyi yabancılara peşkeş çekmişti şimdiye kadar. dindar olmaya bilir bu onun dinsiz yapmaz.

kaçınız dini görevlerini yerine getiriyorsunuz her dini gorevini getiren kişi dindanmıdır fasonmudur.
her gördügünüz sakallıyıda dindar sanmayın para ile olan ilişkisine bakın.


Per 15 Kas, 2012 17:14
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
her sakalıyı neden dindar görelim ki..dediğim gibi önemli olan samimiyet..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Per 15 Kas, 2012 17:43
Profile bak WWW
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cum 12 Kas, 2010 01:23
İleti: 1891
Yaş: 41
MAVİ LOTUS yazdı:
portalda başka bir konuda,başka bir tespit o yöndeydi..orada diyordu ki Abdulhamit bile bu kadar çaba göstermemişti dindar olduğu yönünde..ona dayanarak yazdım..dediğim gibi hepimiz isterizki bu milletin büyükleri samimi olsun..


Sen orada burada yazılanları değil kendi fikrini ortaya koy..
Yahu kim çaba göstermiş,saçma sapan yazıp durma Allah Aşkına Lotus..Abdulhamit bile bu kadar çaba göstermemişti dindar olduğunu diyorsun..Atatürk hiç çabalamamış,ben buradaki yazıları okudum da şaştım kaldım,nedeni ise,ben Atatürk'ün ne namaz kıldığını bilip okudum,nede bu kadar dinine düşkün olduğu konusunda hiç bir yerde bir bilgi edinmemiştim..Ama biliyorum ki Atatürk bir müslüman ailenin evladı..Seccadelerini saklamış olması ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) saygı duyuşu ve büyük sevgisi de göz ardı edilemez..Sen neyin samimiyetinden bahsediyorsun..Senin için samimiyet nedir..? Sen ki şuan internet kafelerden yazıyorsun serbestsin,sana kimse örtünmemişsin kapanmamışsın diye baskı kurmuyor..Sen çalışıyorsun kendi emeğinle paranı kazanıyorsun..Sana kim duvar örüyor seni kim engelliyor,söylermisin..? Bunları kime borçlusun sorarım sana..Tüm dünya da ilk kez seçme ve seçilme hakkı Türk kadınına verilmiştir..Bunun için meclisteki bayanlar da dahil olmak üzere tüm iş kadınları ve Atatürk'ü senin gibi samimi bulmayıp eleştiren tüm bayanlar ve bütün hepimiz ona borçluyuz,anlıyormusun.. Benim tepem kolay kolay atmaz ama basma insanın damarına,sana rica ediyorum..

_________________
Asla Unutmam !!


Cum 16 Kas, 2012 00:11
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
benimle bu şekilde konuşma hakkını nereden buluyorsun sen?..önce sen buna cevap ver..istediğimi yazarım ve istediğimi düşünürüm..saygımı bozmadan yazdım hep portalda..ve internet cafeye gittiğim için sadece aileme hesap veririm..bunu portala yazdım..ama net cafeden yazdığımı hesap vermek için değil,dürüstlük olsun diye yazdım..ve bu açıklamayı dostça bakanlara yaptım zaten..ha Atatürk hakkında kendi fikrimi yazmadım..ben araştırmacı tarihçimiyim ki yorum yapmak haddim olsun böyle hassas bir konuda..ben güvendiğim yazarlardan alıntılar yaptım sadece..çünkü onlar arşivlere girip gerçekleri görebiliyorlar..milleten saklanan gerçekleri..milletimizde başı kuma sokulu kalmaya devam etmek istiyor anladığım kadarıyla..o zaman buna devam..hem zaten bunları sorgulamak yerine geleceğe bakmak lazım..en azından gelecekte uyutmasınlar..benim temennim bu..ayrıca Cumhuriyet İslami bir yönetimdir..Peygamberimizde böyle yönetmişti insanları..fikrini sorarak,meşveretle(yani Cumhuriyetle) yönetmişti..

yani Cumhuriyetin ilanı İslam açısındanda büyük bir adımdır..benim karşı olduğum bazı gerçeklerin üzerinin örtülmesi..asla Cumhuriyet değil..ve bunun getirdiği özgürlükler de değil..ki zaten İslam en özgür dindir..insana değer verir..günahları kullar değil,sadece Allah yargılar bu dinde..ne büyük bir özgürlük bu öyle değil mi?..özetle yazdıklarım gayet açık ve saçma değil..bazı insanlar anlamıyorsa,bu onların sorunu..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Cum 16 Kas, 2012 11:48
Profile bak WWW
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cum 12 Kas, 2010 01:23
İleti: 1891
Yaş: 41
MAVİ LOTUS yazdı:
benimle bu şekilde konuşma hakkını nereden buluyorsun sen?..önce sen buna cevap ver..istediğimi yazarım ve istediğimi düşünürüm..saygımı bozmadan yazdım hep portalda..ve internet cafeye gittiğim için sadece aileme hesap veririm..bunu portala yazdım..ama net cafeden yazdığımı hesap vermek için değil,dürüstlük olsun diye yazdım..ve bu açıklamayı dostça bakanlara yaptım zaten..ha Atatürk hakkında kendi fikrimi yazmadım..ben araştırmacı tarihçimiyim ki yorum yapmak haddim olsun böyle hassas bir konuda..ben güvendiğim yazarlardan alıntılar yaptım sadece..çünkü onlar arşivlere girip gerçekleri görebiliyorlar..milleten saklanan gerçekleri..milletimizde başı kuma sokulu kalmaya devam etmek istiyor anladığım kadarıyla..o zaman buna devam..hem zaten bunları sorgulamak yerine geleceğe bakmak lazım..en azından gelecekte uyutmasınlar..benim temennim bu..ayrıca Cumhuriyet İslami bir yönetimdir..Peygamberimizde böyle yönetmişti insanları..fikrini sorarak,meşveretle(yani Cumhuriyetle) yönetmişti..

yani Cumhuriyetin ilanı İslam açısındanda büyük bir adımdır..benim karşı olduğum bazı gerçeklerin üzerinin örtülmesi..asla Cumhuriyet değil..ve bunun getirdiği özgürlükler de değil..ki zaten İslam en özgür dindir..insana değer verir..günahları kullar değil,sadece Allah yargılar bu dinde..ne büyük bir özgürlük bu öyle değil mi?..özetle yazdıklarım gayet açık ve saçma değil..bazı insanlar anlamıyorsa,bu onların sorunu..


Sen kimsin ya..? Söylermisin, haktan hukuktan bahsedene bak..Al sana cevap..Sen düşünen bir varlık olarak istediğini yazıp çizerken, herşeye maydanoz olurken, her hakka sahipken, bunuda birilerine borçlusun hanım efendi.. Atatürk Türk alfabesini bizlere sunmasaydı sende , bende arapça yazıp okumaya devam edecektik..Atatürk'e atar tutarlar ama onun kurduğu cumhuriyette Laik ve hür bir şekilde yaşar, Türkçe konuşurlar,buda yetmezmiş gibi birde beğenmezler.. (( : Banane nereden yazarsan yaz sana hesap soranmı var..

Zaten iyiki tarihçi değilsin olsaydın haddini bilmeden insanlara saplantılı düşüncelerini okutucaktın..Şunuda bil,Cumhuriyet Laik bir

yönetimdir..Din ile devlet işlerinin birbirinden ayıran Laik bir yönetim şeklidir..Atatürk'ü sevmemek için gayretle ortaya getirilen tek büyük sebeptir..Dini yobaz ellerinden kurtarmak ve inançlı insanların Allah adına sömürüsünü engellemektir..İnsanlık onurunun rafa kaldırılmamasıdır..Demokratik olmanın da gereğidir..Atatürk’e göre din, insanların vicdanlarında yer alması gereken kutsal bir kavramdır..
Gazi 31 Ocak 1923′de şu sözleri söylüyordu:
“Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir Ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması gereklidir Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur”..

Atatürk’ün laiklikle ilgili görüşlerini Söylev ve Demeçlerinden bazıları :

“Mensubu olmakla mütmain (tatmin) ve mesut bulunduğumuz İslâmiyet dinini yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere bir politika aracı durumundan kurtarmak ve yüceltmenin kesin elzem olduğu gerçeğini gözlüyoruz Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdâni kanaatlanmızı, karışık ve dönek olan her türlü çıkar ve tutkusuna sahne olan politikacılardan ve politikanın bütün organlarından bir an evvel ve kesinlikle kurtarmak, milletin dünyevî ve uhrevî (ahretle ilgili) saadetinin emrettiği bir zorunluktur” (Söylev ve Demeçler C I sh 330)

“Din lüzumlu bir müessesedir Dinsiz biri milletin devamına imkân yoktur Yalnız şurası var ki, din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir Dinden maddî menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir İşte biz bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz” (Kılıç Ali-Alatürk’ün Hususiyetleri, sh116)

“Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar” (Söylev ve Demeçler C III sh 76)


Kuma başı gömülü olan sen ve senin gibilerdir..NOKTA....................................................

_________________
Asla Unutmam !!


Cum 16 Kas, 2012 23:26
Profile bak
Portal Yöneticisi
Portal Yöneticisi
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 22 Şub, 2005 11:33
İleti: 15709
Yaş: 39

Yaşadığınız il: Bilinmeyen
Burcunuz: Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
Cinsiyetiniz: Erkek
Lütfen biraz daha sakin.. Esinti serinletirken niye Fırtına..

_________________
Bir Sıkıntın Olduğu Zaman Rabbine Dönüp “Benim Büyük Bir Sıkıntım Var” Deme. Sıkıntına Dönüp “Benim Büyük Bir Rabbim Var” De..!“Yalnızlık güzeldir yalnız olmanın hakkı verilirse; hakikat mertebesinde yalnızlık kalbin Allah’tan başkasıyla dost olmamasıdır.”
(Dr. H. M.)


Cmt 17 Kas, 2012 00:33
Profile bak WWW
*GriAkrep*
*GriAkrep*

Kayıt: Sal 01 Arl, 2009 21:14
İleti: 340
Yaş: 36
Şimdi yaşanılan islamiyet öyle bir hal almış ki kıbleleri seccadedekinden öteye gidememiş,namazları çevre edinmek için ifa etmiş,zekatları çaldıkları paraya gizlenmiş.Hatta bu da yetmemiş insanların ne kadar müslüman olduğunu kendini yaradanın yerine koyarcasına sorgular olmuşlar ve kendilerine inançlı müslüman demişler.İşte bu cümleler Yüce Allahın kelamı olan Kuranı Kerimde Maun suresinde anlatılmış.Onlar şimdi konuşsun Hak yerine geldiğinde karınlarında ateşten başka birşey olmayacak ve Şeyhleri Şıyhları da onları kurtaramayacak.İşte bu din simsarlarının önüne geçmek için Laiklik denilen fikir ortaya çıkmış.Mustafa Kemal Atatürk de dinin gereğini yerine getirmiş olmuştur ancak tabiki bunu hazmedemeyenler din üzerinden varlık yada güç edinemeyeceğini anladıktan sonra karalama çabalarına girmişlerdir.Ne yaparsan yap o hayalini kurduğun hilafet saltanatı senin çıkarlarına hizmet edemeyecek,bu kutsal değerleri kirletemeyecek.Unutma ki Allah zalimlerin oyununu bozandır kaybeden her zaman Şeytandır."Mâliki yevmiddin"


Cmt 17 Kas, 2012 00:57
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın
oooo hiç kimse fırsatı kaçırmamış..uzun süredir lotusa hakaret yağdırıp rahatlamamıştınız öyle değil mi?..portaldaki misyonum belli..hani her yere saçmalayan,akılsız bir günah keçisi lazım ya..ben buraya gelmeseydim ne ederdiz ya..Allah her insana değer verip yaratmış..bırakın ne ve kim olduğuma ve nereye gideceğime O karar versin..ve asla saçmalayan biri olduğumu düşünüyorum..neyse bunun önemi yok şimdi..bir insanın bu kadar hırpalanması nasıl oluyorda vicdanlarınıza sığıyor anlamıyorum..anlamayacağımda..ama bundan sonra asla savunma yapmayacağım..yeter artık..

**

Atatürk konusuna gelince..apaçık ortada,bu konu hala tabu..ve hala hakkındaki gerçekleri bilmiyoruz..herkes O'nu kendi tarafına yontuyor..hakkında konuşmanın gerginlik ve kavgadan başka da bir yararı yok..bu konuyu geleceğe havale etmek lazım..gerçeklerin üzerinin örtülemeyeceği,gerçek adaletin hakim olacağı geleceğe..gerçekten konuşmak anlamsız..benim düşüncem şu ki..öyle yada böyle Cumhuriyet'in ilanına vesile olmuş..ve Cumhuriyet İslam'a en yakışan,en uygun yönetim şeklidir evet..bilmeyenler bunu bir araştırsın..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Cmt 17 Kas, 2012 12:58
Profile bak WWW
*SiyahAkrep*
*SiyahAkrep*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Cum 12 Kas, 2010 01:23
İleti: 1891
Yaş: 41
AkrepKral yazdı:
Lütfen biraz daha sakin.. Esinti serinletirken niye Fırtına..


Bir tek senden özür diliyorum AkrepKral..Üzgünüm, Lotus insanı raydan çıkarıyor..Ben kimseyi durduk yere kırmam haddinden fazla sabırlıyımdır..Ama patladıysam o zaman haklıyımdır..

_________________
Asla Unutmam !!


Cmt 17 Kas, 2012 20:24
Profile bak
*AkrepKral*
*AkrepKral*
Kullanıcı avatarı

Kayıt: Sal 08 Şub, 2011 12:12
İleti: 16870
Yaş: 43

Yaşadığınız il: 41 Kocaeli
Burcunuz: Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık
Cinsiyetiniz: Kadın

Sponsor Reklam AlanI

Sponsor Reklam AlanI

___________________________________________________
lanet sempatik yazdı:
AkrepKral yazdı:
Lütfen biraz daha sakin.. Esinti serinletirken niye Fırtına..


Bir tek senden özür diliyorum AkrepKral..Üzgünüm, Lotus insanı raydan çıkarıyor..Ben kimseyi durduk yere kırmam haddinden fazla sabırlıyımdır..Ama patladıysam o zaman haklıyımdır..


neyin hakkı bu lanet sempatik?..burada insanı patlatacak ne yazdım ben?..sabır deyince..bende de haddinden fazladır..

_________________
Tanrı daima yaylara gülümser(yeryüzünün melekleridir yaylar)..beni hayata bağlayan şey bu işte..ve uzun bir süre bu cümleyi tekrarlamak zorundayım kendi kendime..uzun bir süre..

kisisel-gelisim-genel/kucuk-sihirli-oyunum-t37017.html
sinir-otesi/tanri-ya-mektup-gercek-olay-t37984.html

Resim


Pts 19 Kas, 2012 11:06
Profile bak WWW
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Konuya cevap yaz   [ 14 ileti ] 

İlgili Konular
 Konu   Yazar   Cevap   Gösterim   Son ileti 
Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Harcadim bu hayati

beyin

5

1256

Pzr 05 Kas, 2006 23:30

beyin Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. bayanlar için hayati testler

SuPerisi

0

813

Pts 11 Oca, 2010 14:24

SuPerisi Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. bir erkegin hayati nasil karartilir? :)

alone_scorpion

1

794

Pts 20 Haz, 2011 22:33

AkrepKral Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Peker Açıkalın hayati tehlikeyi atlattı

AkrepKral

0

534

Per 21 Nis, 2011 22:19

AkrepKral Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Denktaş'ın hayati riski devam ediyor

AkrepKral

0

608

Çar 25 May, 2011 10:31

AkrepKral Son iletiyi göster

Bu konuda okunmamış yeni ileti yok. Bilim dini etkiliyor

Elan_Vital

5

1675

Sal 10 Tem, 2007 00:17

durucan85 Son iletiyi göster

 


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


Guvenli Arama Acik


 


| | | | | |
web siteleri
Review www.akreportal.net on alexa.com

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan Akreportal.net Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Akreportal.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler İletişim sayfamız aracılığı ile veya adresinden iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 (iki) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır.

News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Powered by phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
phpBB3 Türkçe: phpBB Türkiye
phpBB SEO